Volg ons

Flora & Founa

Binnen ons bedrijf wordt er veel aandacht aan Flora en Fauna besteed. 

De hieronder genoemde zaken zullen als vanzelfsprekend worden geïntegreerd in de uitvoering.
 
 • Kennis van de beschermingzones, toepassen markeringen en beveiligingstechniek.
 • Controles op maaihoogte en bandenspanning.
 • Volgorde van werken op een locatie (aanwezigheid) en werkrichting.
 • Signaleren van calamiteiten op uitvoeringsniveau.
 • Herkennen van beschermde soorten dekkend voor Nederland.
 • Kent de wet betreffende soortbescherming, zorgplicht en de daarbij horende verbodsbepalingen.
 • Begrippen zoals bestendig beheer, ontheffing en gedragscode.
 • Kennis van/voor het maken van een plan van aanpak start werkzaamheden.
 • Werkinstructie kunnen vertalen naar de praktische toepassing.
 • Uitleggen van een bepaalde werktechniek/werkwijze naar derden (handhaver of burger).
 • Overdracht informatie aan medewerkers en direct leiding gevende b.v. nieuw aangetroffen beschermde flora en fauna, calamiteiten waarbij de bescherming van aanwezige flora en fauna (mogelijk) gevaar loopt, evaluatie van de uitvoering, kostenbewustzijn.